Dirty Harry did it !!!

Op zaterdag 19 september j.l. transformeerde Dirty Harry van pantoffelheld naar echte held door zijn optreden in de Silver Duck.

Breaking news ...