Een stukje historie

Geschiedenis
Geschiedenis

Het begin

 

De basis voor Teejatergroep Orion is gelegd in 1982. De jongerengroep die destijds aktief was wilde haar aktiviteiten uitbreiden en plaatste een advertentie om mensen te vinden die een toneelgroep wilden opstarten.

Toen werd de kiem gelegd voor de huidige Teejatergroep.

Vanaf het eerste uur werd de Teejatergroep geregisseerd door Caspar Willers, hij zou dat vele jaren doen. Al die tijd was hij een van de stuwende krachten achter het gezelschap.

Toen de Teejatergroep formeel werd opgericht werd het volgende vastgelegd als doel van het gezelschap:

 

 

Dit doel stellen we ons tot dit moment nog steeds.We willen er nog steeds alles aan doen om een kwalitatief hoogwaardige productie neer te zetten.

Naast kwaliteit vinden we overigens ook gezelligheid en een goede sfeer ook erg belangrijk.

 

De eerste jaren

 

De eerste jaren, zeg maar tot ons vijfjarig bestaan, waren er vooral op gericht om ons bestaansrecht te bewijzen.
In het allereerste begin moest er het nodige geimproviseerd worden om een stuk tot wasdom te brengen maar zo langzamerhand ontgroeiden we de kinderschoenen. Stukje bij beetje werd het allemaal volwassener: niet alleen de spelers deden natuurlijk "on the job" de nodige ervaring op maar ook facilitair kreeg het allemaal meer vorm.
Zo werd er een vijfjarenplan opgesteld, en door de leden onderschreven natuurlijk, dat een leidraad vomde voor de leescommissie, kwam er een aparte decorcommissie en een apart groepje voor licht en geluid.