Het bestuur

Het bestuur
Het bestuur

Teejatergroep Orion is een vereniging die een erg "platte" structuur kent, het streven is om alle mensen binnen de vereniging zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

 

Natuurlijk is er wel een groepje mensen nodig, het bestuur, die een aantal organisatorische zaken regelt. Dat groepje mensen zorgt ervoor dat "de kachel brandt" zodat de leden van de Teejatergroep zich binnen de vereniging zo behaaglijk mogelijk voelen.

 

Het bestuur (op dit moment bestaand uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid) wordt tijdens algemene ledenvergaderingen gekozen; bestuursleden volgen een bepaald aftreedschema om de continuiteit niet in gevaar te brengen.

 

Leescommissie

Er wordt soms gewerkt met een leescommissie. De leescommissie bestaat uit een aantal mensen dat een stuk kiest dat we gaan spelen; het genre ligt dan wel al vast, dat is gekozen tijdens een eerdere algemene ledenvergadering.

De leescommissie is dan ook een belangrijk clubje binnen onze vereniging; deze groep mensen bepaalt (voor een groot deel) waarmee als vereniging een hele tijd intensief aan de slag gaan, soms wel een jaar.

Het is geen gemakkelijk werk: allereerst kost het de nodige tijd om een aantal kandidaatstukken te lezen en daarnaast kost het ook de nodige verbeeldingskracht om een toneelstuk al lezende proberen te visualiseren.

Decorcommissie

De naam doet het al vermoeden: een clubje techneuten die weet hoe je decors moet ontwerpen en moet bouwen.